Jetkep

Jetkep

Baca sistemlerinde uygulanmaktadır. Bacaların çıkış noktalarında kullanılırlar.